Prečo vykonávať technickú kontrolu?

paragliding servis

Čo je technická kontrola padáku? Každý kto lieta vie aké je dôležité starať sa o svoj padáčik, po lietani si ho vybaľujete z ruksaku, sušíte…

Je veľmi dôležité nezabúdať na preštudovanie si manuálu k padáku, alebo aspoň štítku na padáku, kde je presne napísané, po koľkých hodinách, alebo po akom čase si treba dať padák prekontrolovať.
Samozrejme vizuálne sa padák kontroluje pred každým štartom, ale meraciu kontrolu si nespravíte sami.

Najdôležitejšie je si dať premerať a nastaviť geometriu padáku. Čo to znamená geometria padáku? Väčšina padákov sa vyväzuje do troch radov a tieto rady (dĺžky šnúr držia profil padáku) To znamená, že po nalietaní určitého počtu hodín sa niektoré šnúry predlžujú a niektoré zasa skracujú, každý výrobca udáva inak, ale záleží to aj od typu padáku. Ale v zásade je to 80-100hodín, pokiaľ samozrejme padák nezmokol, alebo sa s ním nelietalo pri mori, alebo nebol na SIV (kurz krízových situácii) kurze.

Pokiaľ vám padák zmokol, SIV kurz ste absolvovali, alebo ste dostali viac masívnych kolapsov, naozaj dajte si pák premerať a nastaviť.
Máme dlhoročné skúsenosti s nastavovaním geometrie, je to celá veda, ale keď sa to profesionálne nastaví pilot to okamžite cíti, výkon sa zvyšuje a hlavne bezpečnosť je na prvom mieste. Padák so zlou geometriou je nebezpečný, hlavne pri kolapsoch sa dlhšie regeneruje.

U nás po technickej prehliadke dostanete ku štítku na padáku okrúhlu pečiatku s dátumom prehliadky a celý merací protokol, je to dôležité ak chodíte lietať do zahraničia, lebo SK techničak vám tam neplatí.

paragliding servis
paragliding servis
Na fotografii je pekne vidieť, kedy bol padák vyrobený, akú ma periódu inšpekcie, to znamená kedy by mal ísť na celkovú technickú prehliadku.

Na 2 . ročnej technickej prehliadke sa kontroluje vizuálne celkový stav vrchlíka a šnúr. V prípade poškodenia sa vrchlík opravuje, buď lepením, alebo šitím. V prípade poškodenia šnúr, je potrebné šnúru vymeniť. Meria sa porozita na vrchnej aj spodnej časti vrchlíka. Nastavuje sa geometria.

Ak je padák starší ako 4 roky, robí sa aj trhová skúška najviac zaťažovaných šnúr, väčšinou v A rade. Výsledok sa kontroluje s povolenými hodnotami od výrobcu a zapíše sa do protokolu.

Je to hlavne pre vašu bezpečnosť!