PARAGLIDING SERVIS

Šport paragilding je fantastický, najmä ak lietaš na bezpečnom padáku, ktorý je vo výbornom technickom stave. Každý pilot by si mal byť vedomý, že ak kúpi použitý padák, mal by mať vykonanú technickú kontrolu alebo servis padáku, aby vedel aký je technický stav padáku.

Na SR sa doposiaľ technická kontrola padáku dala posúdiť iba veľmi obmedzenými prostriedkami a u niektorých padákov by kontrola u výrobcu vyšla veľmi draho. Rozhodli sme sa v roku 2011 otvoriť certifikované centrum na kompletnú kontrolu technického stavu padákov.

Stali sme sa tak oficiálnym 21. certifikovaným strediskom na svete. Sme jediným takým to strediskom na Slovensku. Dlhoročné skúsenosti a profesionalita sú našou poprednou výhodou.

Prečo robiť technickú kontrolu?

Je veľmi dôležité nezabúdať na preštudovanie si manuálu k padáku, alebo aspoň štítku na padáku, kde je presne napísané, po koľkých hodinách, alebo po akom čase si treba dať padák prekontrolovať.

Samozrejme vizuálne sa padák kontroluje pred každým štartom, ale meraciu kontrolu si nespravíte sami.

Pokiaľ vám padák zmokol, SIV kurz ste absolvovali, alebo ste dostali viac masívnych kolapsov, alebo má padák nalietaných 80-100 hodín, naozaj dajte si padák premerať a nastaviť.

Máme dlhoročné skúsenosti s nastavovaním geometrie, je to celá veda, ale keď sa to profesionálne nastaví pilot to okamžite cíti, výkon sa zvyšuje a hlavne bezpečnosť je na prvom mieste. Padák so zlou geometriou je nebezpečný, hlavne pri kolapsoch sa dlhšie regeneruje.

U nás po technickej prehliadke dostanete ku štítku na padáku okrúhlu pečiatku s dátumom prehliadkycelý merací protokol, je to dôležité ak chodíte lietať do zahraničia, lebo SK techničak Vám tam neplatí.

Viac o tom prečo robiť technickú kontrolu sa dočítate v našom blogu.

Kompletná TK

Kontrola paraglidingového klzáku pozostáva z týchto úkonov:

  • kontrola vrchlíka, voľných koncov, majloniek, šnúr a šitia šnúr, rebier a výstuh, šitia,
  • trimovanie, meraním porozity, pevnosti materiálu, dĺžok šnúr, pevnosti šnúr, ak má padák viac ako 4 roky, alebo nálet vyšší ako 200 hodín.

NAŠE TECHNOLÓGIE A PRÍSTROJE

paragliding servis kontrola

Trimovanie vykonávame pomocou laserového merača vzdialenosti (presnosť prístroja 0,1 mm), pri zaťažení šnúry 5 kg. Nameranú hodnotu prostredníctvom Bluetooth posielame do PC, kde špeciálny softvér vyhodnotí rozdiely a určí nutné zmeny. Našou výhodou sú dlhoročné skúsenosti, kedy sa na požiadanie vieme s padákom ešte vyhrať a doladiť ho v rámci tolerancií podľa potrieb zákazníka. Padáky meriame TOP pilotom sveta, máme jedinečnú metódu na nastavenie presnej geometrie aj do +-3 mm.

Meranie pevnosti šnúr vykonávame pomocou trhačky, riadenej PC, ktorá nám určí presnú hodnotu (presnosť na 0,1 kg) pretržnosti a vykreslí priebeh skúšky.

Meranie pevnosti materiálu vrchlíku sa prevádza pomocou špeciálneho prístroja Bettsometer, kde sa meria pevnosť materiálu v najviac oslabených miestach. Ak je vrchlík vyrobený z rôznych materiálov, tak sa meria každý materiál.

Porozitu materiálu meriame pomocou prístroja Porozimeter.

Vykonávame individuálne malé aj väčšie opravy, výmeny častí komôr, výmeny šnúr, opravy voľných koncov atp. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

CENNÍK (platný od 1.11.2022)

Vykonaný servis Cena
Kompletná záručná prehliadka, udávaná výrobcom do 200 hodín náletu resp. do 4 rokov od
zakúpenia, bez trhových testov
125€ + 12€ za predĺženie TP Tandem + 25Eur
Kompletná prehliadka 2 ročná s trhovými testami 135€ + 12€ za predĺženie TP Tandem +25Eur
Trimovanie padáku a kontrola geometrie 95€ + 12€ za predĺženie TP Tandem + 25Eur
Trimovanie padáku so špeciálnymi požiadavkami 130€
Meranie porozity na 10 miestach s výstupným protokolom 40€
Kompletná výmena šnúr padáku 155€ + 45€ Tandem
Výroba šnúry, dyneema alebo bezoplety 2,80 – 3,90€ / m. minimálna cena za šnúru 13,50€
Meranie symetrie 45€
Ostatné nešpecifikované práce 20€ / hod
Opravy poškodeného vrchlíku individuálne
Prebalenie záložného padáku, typu klasik 49€
Prebalenie záložného padáku typu cross, triangle, double canopy, iné neštandardné záložky 59€
Prebalenie riaditeľného záložného padáku 69€
Vykonanie trhovej skúšky šnúr 40€
Vystavenie nového TP, alebo predĺženie platnosti TP 19€
Prehliadka padákov nezazmluvnených firiem 50% k cene
príplatok za „soft shackle“ typy padakov (ultraľahké bez kovových majloniek) +25Eur k cene
Express service 24hrs 50% k cene

REZERVOVAŤ SERVIS

[pirate_forms]